lördag 17 december 2011

Fakta- och språkfel i boken

Fakta: sidan 299: Axman är född 27 maj. JK angav felaktigt födelsedatumet till 27 februari, vilket ledde mig fel. I samma JK-dokument om Österrike. Bra exempel på att författare inte skall lita på sekundärkälla  utan kolla med primärkälla i detta fall
folkbokföringen.
sidan 295: ringde 64 samtal 2 mars(ej 4 mars).
sidan 64 och 129; skall vara 28 februari(ej mars)
sidan 228: skall vara 3 platspåsar(ej fyra)
sidan 243: skall vara Safana(ej Safina)

Spåk: tyvärr har det brustit i korrekturläsningen och det förekommer allför många fel. Jag beklagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar