fredag 24 augusti 2012

Saddam som högste militärbefälhavare


 

Saddam saknade miltärutbildning och hade ingen krigserfarenhet när Baathpartiet kom till makten 1968. Kriget Iran-Irak 1980-1988 som krävde en miljon offer var 1900-talets längsta krig mellan två stater. 1990 invaderade Irak grannstaten Kuwait och året efter befriade USA med allierade Kuwait och förföljde Saddams trupper in i Irak. Tolv år senare kom den  amerikanska invasionen som störtade Saddams regim. Kriget mot Iran startades av Saddam med dåliga förberedelser och oklar strategi. Samarbetet mellan arméns olika enheter fungerade inte. Flygvapnet visste knappt inte om att Iran skulle anfallas. Marinen stor helt utanför i början. Den militära underrättelsetjänster hade en officier som behärskade farsi(persiska). Underrättelsetjänsten hade tur då iranierna i början av kriget glömde bort att chiffrera sin kommunikation. Det var inte bara Saddam som saknade militärerfarenhet, iranska krigsmakten styrdes upp från av prästerskapet med ayatolla Khomeiny som högste ledare. Var då Saddam helt inkompetent som högste befälhavare ?  Under det åtta långa kriget mot Iran blev besluten bättre successivt, då han började lyssna mer och mer på sina erfarna generaler. Deras situation var svår då Saddam oftast inte tolererade motgångar och reträtter, många  miltärer avrättades då på grund av påstådd feghet. Baathpartister och familjemedlemmar  som hade Saddams förtroende tilläts också att göra militära snabbkarriärer vilket skapade oro i krigsmakten. I skriften Saddams´s Generals (12 MB) intervjuas ett några höga irakiska militärer, som ger en fascinerande bild av Saddam. Intervjuare är amerikanska militärhistoriker som på ett opoliskt och skickligt sätt frågar ut generalerna. De sistnämnda  ljuger ibland och förnekar användet av kemiska stridsmedel och försöker bagatallisera gasbombningen av Halabja.  Saddam´s  Generals ger ett unikt bidrag till förståelsen av Saddam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar