torsdag 8 november 2012

Saddam uttalar sig om Olof Palme.

Skälet för invasionen av Irak 2003 var att Saddam skulle inneha massförstörelse vapen och bedriva ett samarbete med al-Qaeda ledd av Usama bin Ladin. Bevisen som president George W. Bush och premiärminister Tony Blair hade framfört gällde det nu att kunna verifiera, hoppades man. Inför invasionen  hade den amerikanska militären byggt upp en organisation för att ta hand beslagtagna dokument. Tillvägagångssättet var att dokumenten fördes till Dora i arabstaten Qatar där de skannades. Efter översättning överfördes de till amerikanska militären för analys. Efter några år var 114 miljoner(114 000 000) sidor genomgånga men några bevis som styrkte skälen till invasionen hade inte hittas. Bland det beslagtagna fanns även ljudinspelingar som med Baathtoppen. Dokumentering av Baathledningens möten med bandinspelningar var relativt vanligt förekommande. Efter regimens kollaps kom amerikanarna över hundratals timmar med ljudupptagningar. Inspelningarna tjänade som underlag för utskrift av protokoll och var också avsedda att bevara för eftervärlden som dokument över den store ledaren Saddam Hussein. Inspelningar gjordes också när överbefälhaven Saddam gav order till sina trupper under kriget Iran-Irak. De inspelande tycks vara medvetna om att samtalen spelades in. Det hindrar inte att man är frispråkig även om känsliga ämnen. I en inspelning från 1990-talet diskuterade det irakiska ledarskapet attentat mot Saudis kung Fahd och Egyptens president Mubarak. I april 1988, två år efter mordet på Olof Palme, ägde ett möte rum med Saddam och bland andra de förtrogna Tariq Aziz, Latif Jasim och Taha Yasin Ramadan. Mycket i den timslånga inspelningen handlar om den misstro irakierna uttalar mot FN, dess generalsekreterare Perez Du Cuellar och hans medarbetare i medlingen mellan Iran-Irak. FN-folket av vilka många kom från Latinamerika, anklagas helt absurt för att var judar och köpta av Israel. Olof Palme nämns först i en bisats men efter 49 minuter och 57 sekunder kommer Saddam plötsligt med ett uttalande som väcker bestörtning bland de övriga, som viskar i bakgrunden ”Ja, det är möjligt”, ”Herregud det är möjligt”. Av en slump hittade jag inspelningen. Översättaren till engelska kände inte till Olof Palme utan tror att det är Palmer(golfpelaren?) som omnämns. Läs översättning av uttalandet om Palme. Läs översättning av hela samtalet      Lyssna på bandet (på arabiska)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar