onsdag 5 februari 2014

Utredningen Stockholmsbombaren - två års väntan förgäves på svar från Bagdad

Strax innan Taimour Abdulwahab  sprängde sig på eftermiddagen 11 december 2010, hade han två telefonkontakter med Irak. Efter en tid lyckades Säpo knäcka namnet på en person som Taimour talat med. Säpo ansåg det viktigt att få förhöra personen och åklagaren begärde i början på mars 2012 rättslig hjälp via svenska justitiedepartementet, som skickade ärendet till svenska ambassaden i Bagdad. Åklagaren önskade skicka svenska utredare till Bagdad eller  arrangera ett förhör via telefonkonferens. Svenska ambassaden började uppvakta irakiska utrikesministeriet, som vidarebefordrade ärendet till  irakiska justitiedepartementet och inrikesdepartementet. Trots flera formella påminnelser från ambassaden hände inget under två år och den 30 januari i år gav åklagaren upp och återkallade ärendet. Den irakiska byråkratin är svår att tränga igenom utan engagemang och bra personliga kontakter till tjänstemän på hög nivå. Ambassadens arbete i detta avseende imponerar inte. Dessutom slarvade  man med handlingarna och glömde bort att ta kopia på en originalhandling från Stockholm innan den skickades in till irakiska utrikesministeriet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar