torsdag 27 december 2012

Irakier i Sverige - statistik från Migrationsverket

2011 bodde 125 499 personer i Sverige som är födda i Irak. En stor andel, nästan 39 000, är bosatta i Stockholmsområdet. Den irakiska invandrargruppen är relativt ung, med en medelålder på cirka 34 år. Irakier utgör en stor andel av de asylsökande i Sverige, och har gjort så ända sedan mitten av 1980-talet. 2007 var toppåret då 18 559 irakier sökte asyl i Sverige. Sedan dess har antalet sjunkit drastiskt till 1 633 under 2011.
Trenden är liknande när det gäller beviljade familjeanknytningar. Toppåret var 2008 med 8 215 beviljade uppehållstillstånd. 2011 hade antalet sjunkit till 3 215 uppehållstillstånd.
Under perioden 2000-2011 fick 70 771 irakier svenskt medborgarskap. 2011 bodde 55 846 personer med irakiska medborgarskap i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar