torsdag 19 mars 2015

Terrorbrott i Frankrike från 1980-talet klaras upp. Palmeutredningen saknar kompetens.

På  våren 2002, när amerikanska invasionen väntade runt hörnet, dog i Bagdad en av nutidshistoriens värsta terrorister, palestiniern Abu Nidal. Han bröt 1974 med Yasser Arafats Al Fatah/PLO och bildade sin egen grupp ANO, som begick attentat mot bland annat judiska mål och PLO. Saddam Hussein var tidvis hans skyddsling och gav även ANO uppdrag. Bagdad blev som ett safe heaven för Nidal.
Abu Nidal 1937-2002

 Nidal betraktade Arafats vänner och kontakter som fiender och som legitima villebråd att döda. Nidal opererade i ett 20-tal länder och lät mörda hundratals oskyldiga människor. I början på 1980-talet reste ett ANO-kommando in i Österrike för att mörda förbundskansler Kreisky, som hade judisk påbrå och var aktiv i fredsprocessen mellan Israel-Palestina. I Frankrike var ANO mycket aktiv och genomförde blodiga attacker mot judiska mål och PLO.
På 1990-talet tog aktiva och avhoppade ANO-medlemmar sin tillflykt till Skandinavien.
En av dem  Abdulrahman Walid, alias Abu Zayed, kom till Norge 1991 och blev senare norsk medborgare. Abdulrahman Walid var en av mördarna när en ANO- grupp 1982 attackerade en
judisk matbutik i Paris. När den franska utredningen inte gjorde framsteg efter 25 års utredande tillsattes den då 41-årige undersökningsdomaren Marc Trévidic att leda förundersökningen. Brottet var ett av de värsta mot judar efter andra världskriget. Sex personer dog och ett 20-tal skadades. Syriens Hafez al-Assad(pappa till Bashar) hade troligen beordrat och finansierat attacken, som var en de av spelet mellan Frankrike-Syrien-Israel-Libanon-PLO.
Nyligen avslöjades det att Trévidic hade namnen på tre av de inblandade och begärt dem utlämnande till Frankrike. Förutom Abdulrahman Walid  i Norge är det Hisham Harb i Palestina och Hamjad Atta boende i Jordanien.
Abdulrahman Walid då och idag
I Sverige togs den 25-åriga preskriptionstiden för mord begångna efter 1 juli 1985 bort för några år sedan, så att förundersökningen på Olof Palmes kunde fortsätta. Palme mördades 1986 och enligt den gamla lagstiftningen skulle mordet preskriberats 2011.  Enligt uppgift preskriberas terrorbrott i Norge efter 25 år. Abdulrahman Walid fruktar säkert mer att Israel genom Mossad tar lagen i egna händer och straffar honom. Att Abdulrahman Walid lyckades dupera de norska myndigheterna 1991 är förvånande. Israel hade ofta god insyn när palestinier skulle beviljas asyl i Norge. Abdulrahman Walid var en av de mest erfarna mördarna inom ANO och hade deltagit i all större operationer 1977-1982.
Bomb mot synagoga Rue Copernic Paris 1980

Terroristexperten Marc Trévidic har också varit engagerad i andra "cold cases".  Hösten 2014 utvisades sociologiprofessorn Hassan Diab från Kanada till Frankrike, där han kan ställas inför rätta för ett bombattentat mot  en synagoga i Paris 1980.  Diab har medborgarskap i Libanon och Kanada.
Marc Trévidic
Nedskjutningen av ett flygplan i Rwanda 1994 blev den tändande gnistan till folkmordet i landet. Vid olyckan omkom landets president och presidenten i Burundi. Båda var hutuer och skulden på olyckan tillskrevs tutsier. Besättningen på flygplanet var fransk och Marc Trévidic ledde en utredning som som friade tutsierna.
Kan Palmeutredningen lära sig något av Trévidic metoder och kunskaper?  Kom ihåg att Palmeutredningen jobbar under förutsättningen att Christer Pettersson är oskyldig. En ensamvarg är tänkbar men troligare är att någon form av utländsk grupp mördade Palme.  I grupper  som ANO är medlemmar disciplinerade att tiga. Att Abu Nidal ligger bakom Palmemordet är tveksamt, men andra utländska grupper med vana att mörda är inte otänkbart. Svaret på frågan om Palmeutredningen kan lära ifrån Trévidic är att den svenska utredningen saknar kompetens att ta emot info om utländska grupper som ANO. Palmeutredningen idag består av en mycket duktig spaningschef, men som saknar kunskap om utländska grupper, en kanslist, en utredare också med gedigna kunskaper om svenska förhållanden, poliser som lånas in och  "frilansar" på deltid i utredningen. De senare har erfarenhet att utreda brott utländska kopplingar men har ändå begränsade kunskaper. Men, Palmeutredningen har också en chef som basar över ovannämnda. Hen skulle vara den som hade i uppgift att lära sig av personer somTrévidic. Problemet är att hen är inkompetent och blivit omplacerad från andra tjänster efter missnöje från personal. Hen tycks mest utföra byråkratiska uppgifter och är inte populär bland medarbetarna. Den formella förundersökningsledaren, åklagaren, lägger sig inte polisens vardagliga arbete eller i personfrågor. Min slutsats är att utredningen behöver nya ledare som har de egenskaper som gjort att Trévidic lyckats. I samband med den stora polisreformen vid årsskiftet hade det varit lägligt att omstrukturera Palmeutredningen, som officiellt heter Palmegruppen, vid utredningsenheten hos Polisens Nationella Operativa Avdelningen(NOA). Bjud hit Trévidic och lär och lyssna.
Det finns bra tidningsartiklar, förutom på franska om Trévidic och hans arbete mot terrorism. Den journalist som avslöjade historien om attentatet i Paris 1982 var Frédéric Helbert på tidningen Paris Match.

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar