onsdag 30 september 2015

Uppdrag Granskning och Stockholmsbombaren Taimour Abdulwahab

Inför kvällens program(som jag inte sett) kan jag inte avstå från att publicera några dokument, som legat i mitt arkiv i närmare två år. Jag känner väl till fallet från olika vinklar. Alla uppgifter från dagens Irak måste man alltid ställa sig skeptisk till framförallt de som rör säkerhets och underrättelsefrågor. Svenska ambassaden i Bagdad gör säkert sitt bästa under det kaos och anarki som råder utanför ambassadens murar.
Läs min tidigare text om utredningen 

Svenska åklagaren vill ha hjälp med uppgifter de telefonsamtal ringde som på Taimours telefon innan
han sprängde sig. Efter två år ger åklagaren upp. Läs om hennes kamp via justitiedepartementet och ambassaden i Bagdad.

Ambassaden får besök av person som har information att lämna. Läs om hans uppgifter.

Möte anordnat med ambassadens säkerhetskoordinator, tvivel på tidigare uppgifter om gripandet av terrorister. Läs om mötet, hårt maskat.

Åklagaren får uppgift om den påstådda kopplingen till al-Qaida av nyhetsbyrå.

Taimour Abdulwahab
Observera att Säpo inte är aktiva utomlands. Det är däremot Must i högsta grad. Den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten finns  på plats i Bagdad, där de samarbetar med andra västerländska tjänster och vid behov med irakiska. Med irakiska Kurdistan har Must ett nära samarbete sedan Saddamtiden. Sanningen om Taimour i Irak finns hos Must och inte hos Säpo eller Uppdrag Granskning. Taimours sambo Mona har säkert  avtvingats att berätta för brittiska kontraterrorist polisen vad Taimoiur gjorde i Irak. Mona och folk ur hennes omgivning i Luton är nyckelpersonerna i detta drama. Kopplingen till Sverige och Drottninggatan kan mycket väl vara känd av Must och britterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar